قیمت گوشی های سونی -آکا

قیمت گوشی های سونی

آکاایران: قیمت گوشی های سونی

آکاایران: Sony Xperia Miro

435,000

Sony Xperia SP

932,000

به گزارش آکاایران: Sony Xperia Acro S

950,000

Sony Xperia Ion LTE

866,000

Sony Xperia S

884,000

Sony Xperia Sola

700,000

Sony Xperia SL

895,000

Sony Xperia Neo L

539,000

Sony Xperia go

620,000

Sony Xperia E dual

395,000

Sony Xperia E

530,000

Sony Xperia Z

1,370,000

Sony Xperia ZR

1,360,000

Sony Xperia ZL

1,390,000

Sony Xperia T

855,000

Sony Xperia TX

945,000

Sony Xperia J

575,000

Sony Xperia U

514,000

Sony Xperia V

895,000

Sony Xperia Tipo

328,000


آکا ایران
آکا ایران » فناوری اطلاعات » اخبار فن آوری » قیمت گوشی های سونی

منبع :

قیمت گوشی های سونی گردآوری توسط بخش سایر ترفندها سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات