.


کاربرد کلیدهای میانبر در نرم افزار اکسل

1392/07/29

کامپیوتر - ترفندهای آفیس - کاربرد کلیدهای میانبر در نرم افزار اکسل

1- جابه‌جا شدن بین کاربرگها  Ctrl + Page down,Page up

akairan

کاربرد کلیدهای میانبر در نرم افزار اکسل

کلید میانبر,نرم افزار آفیس,اموزش کار با اینترنت,اموزش رایگان اینترنت,اموزش هک اینترنت ماهواره ای,نرم افزارهای اموزشی,اموزش کامپیوتر به کودکان,اموزش شبکه,آموزش نصب سخت افزار,اموزش حرفه ای کامپیوتر,آموزش مقدماتی اینترنت,شبکه اموزشنرم افزار اموزشی,کاربرد کلیدهای میانبر در نرم افزار اکسل - ترفندهای کامپیوتر آکا

2_ ایجاد یک خط جدید در یک خانه  Alt + Enter
3_ انتخاب ستون جاری  Ctrl + Spacebar
4_ انتخاب سطر جاری  Shift + Spacebar
5_ ایجاد یک کاربرگ جدید  Shift + F11
ویرایش و تلخیص:آکاایرانمطالب مرتبط