کاربرد کلیدهای میانبر در نرم افزار اکسل - ترفندهای کامپیوتر آکا

کامپیوتر - ترفندهای آفیس - کاربرد کلیدهای میانبر در نرم افزار اکسل

1- جابه‌جا شدن بین کاربرگها  Ctrl + Page down,Page up

akairan

2_ ایجاد یک خط جدید در یک خانه  Alt + Enter
3_ انتخاب ستون جاری  Ctrl + Spacebar
4_ انتخاب سطر جاری  Shift + Spacebar
5_ ایجاد یک کاربرگ جدید  Shift + F11
ویرایش و تلخیص:آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات