آیات 1 و 2 سوره ی فصلت

حم ( که این قرآن )تنزیلی از جانب خدای بخشنده ی مهربانست
آیات 1 و 2 سوره ی فصلت
در این کار خدا کمک میکند و در آن خیر و برکت است
انشاالله خوبست

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات