آیه ی 28 سوره ی نبإ

و آیات ما را از فرط نادانی به شدت تکذیب کردند
آیه ی 28 سوره ی نبإ
نهی شدید به همراه نرسیدن به مقصود است

آیه ی 28 سوره ی نبإ گردآوری توسط بخش استخاره،استخاره با قرآن کریم استخاره آنلاین سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات