آیه ی 8 سوره ی تحریم

الا ای مومنان به در گاه خدا توبه ی نصوح (با خلوص و دوام ) کنید باشد که گناهانتان را مستور گرداند
آیه ی 8 سوره ی تحریم
انجامش بد ه و ترکش مکن به خواسته ات میرسی
انشاالله خوبست

تبلیغات