آیه ی 39 سوره ی الرحمن

در آن روز هیچ از گنا ه انس و جن باز نپرسند
آیه ی 39 سوره ی الرحمن
نهی


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تبلیغات