آیه ی 39 سوره ی الرحمن
loading...

در آن روز هیچ از گنا ه انس و جن باز نپرسند
آیه ی 39 سوره ی الرحمن
نهی


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

fal
برای گرفتن فال حافظ جدید کلیک نمایید

تبلیغات