آیه 13 سور ه ی قلم

متکبرند و خشن با آن که حرامزاده وبی نسبند
آیه 13 سور ه ی قلم
نهی شدید
 

آیه 13 سور ه ی قلم گردآوری توسط بخش استخاره،استخاره با قرآن کریم استخاره آنلاین سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات