باز آنها را در همان منزل خویش که میسر شماست بنشانید و به ایشان (در نفقه و سکنی ) آزار و زیان نرسانید
آیه ی 6 سوره ی طلاق
انجامش بده و ترکش مکن

استخاره

پربازدیدها
تبلیغات