آیه ی12 سوره ی حجرات

ای اهل ایمان از بسیار پندارها در حق یکدیگر اجتناب کنید که برخی ظن و پندارها معصیت است
آیه ی12 سوره ی حجرات
نهی شدید به سبب بد فرجامی
 

گرفتن فال حافظ

مشاهده تعبیر خواب

مهندس ايرانى مخترع سيستميه كه خودروهاى دنده اى معمولى رو اتو پايلت ميكنه???????? پژو پارس دنده اى بدون كوچكترين دخالت راننده داره حركت ميكنه???????? تا آخر ببينيد.

اخبار اکاایران

تبلیغات