آیه ی12 سوره ی حجرات

ای اهل ایمان از بسیار پندارها در حق یکدیگر اجتناب کنید که برخی ظن و پندارها معصیت است
آیه ی12 سوره ی حجرات
نهی شدید به سبب بد فرجامی
 

گرفتن فال حافظ

مشاهده تعبیر خواب

آیه ی12 سوره ی حجرات گردآوری توسط بخش استخاره،استخاره با قرآن کریم استخاره آنلاین سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات