ای مردم بترسید از عصیان پروردگار خود، آن خدایی که همه ی شما را از یک تن بیافرید و هم از آن جفت او را خلق کرد آیه 1 سوره نساء
از اقدام به این عمل بپرهیز.
نهی

 

fal
برای گرفتن فال حافظ جدید کلیک نمایید

تبلیغات