آیه ی 9 سوره ی مدثر

آن روز بسیار روز سختی است
آیه ی 9 سوره ی مدثر
نهی شدید

 

آیه ی 9 سوره ی مدثر گردآوری توسط بخش استخاره،استخاره با قرآن کریم استخاره آنلاین سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات