آیه ی 3 سوره ی مائده

آیه ی 3 سوره ی مائده

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد آیه ی 3 سوره ی مائده ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت طالع بینی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

برای شما مومنان گوشت مردار و خون و خوک و ان ذبیحه ای را که به نام غیر خدا کشتند همه حرام شد
آیه ی 3 سوره ی مائده
نهی شدید
به سبب بد فرجامی

 

آیه ی 3 سوره ی مائده گردآوری توسط بخش استخاره،استخاره با قرآن کریم استخاره آنلاین سایت آکاایران
تبلیغات