آیه ی 3 سوره ی مائده

برای شما مومنان گوشت مردار و خون و خوک و ان ذبیحه ای را که به نام غیر خدا کشتند همه حرام شد
آیه ی 3 سوره ی مائده
نهی شدید
به سبب بد فرجامی

 

آیه ی 3 سوره ی مائده گردآوری توسط بخش استخاره،استخاره با قرآن کریم استخاره آنلاین سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات