به نام خداوند بخشنده مهربان
آنان که به خدا کافر شدند و راه دین خدا را بر خلق بستند اعمال آنها تباه و باطل خواهد شد
ایه ی 1 سوره ی محمد
در این کار ،خدا کمک می کند و در آن خیرو برکت است
انشاء الله خوب است
 

 

استخاره

پربازدیدها
تبلیغات