آیه ی 39 سوره ی نازعات

البته دوزخ جایگاه اوست
آیه ی 39 سوره ی نازعات
نهی شدید به سبب بد فرجامی

 

آیه ی 39 سوره ی نازعات گردآوری توسط بخش استخاره،استخاره با قرآن کریم استخاره آنلاین سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات