اوست خدایی که شما را از خاک بیافرید و سپس از قطره ی آب نطفه و آنگاه از خون بسته علقه ، پس شما را ازرحم بیرون آورد تا آنکه به سن رشد و کمال برسید
آیه ی 67 سوره ی غافر 
این عمل در نهایت خوبی و استحکام است اما خواسته و مقصود به ظاهر حاصل نمیشود
انشاالله خوبست

 

استخاره

پربازدیدها
تبلیغات