آیه ی 51 سوره ی ذاریات

و هرگز با خدای یکتا خدای دیگر نپرستید که من از آتش قهر او با بیان روشن شما را میترسانم
آیه ی 51 سوره ی ذاریات
نهی شدید

 

آیه ی 51 سوره ی ذاریات گردآوری توسط بخش استخاره،استخاره با قرآن کریم استخاره آنلاین سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات