آیه 24 سوره ی آل عمران
loading...

بدین سبب (اهل کتاب مطیع حکم خدا نشوند) که گویند مارا هرگز در آتش جز اندک زمانی عذاب نکند و این سخنان که به دروغ بر خود بسته اند انها در دینشان مغرور گردانیده است
آیه 24 سوره ی آل عمران
صلاح نیست که دست به این کار بزنی
نهی

 

fal
برای گرفتن فال حافظ جدید کلیک نمایید

تبلیغات