آیه 8 سوره ی بینه

پاداش آنها نزد خدا باغهای همیشگی است که نهرها زیر درختانس جاریست  و در ان بهشت ابد جاودان متنعمند و خدا از آنها خشنود و آنها هم از خدا راضی هستند
آیه 8 سوره ی بینه
سر انجام کار خوبست و به هدف و خواسته ی خود میرسی
انشا الله خوبست

آیه 8 سوره ی بینه گردآوری توسط بخش استخاره،استخاره با قرآن کریم استخاره آنلاین سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات