پاداش آنها نزد خدا باغهای همیشگی است که نهرها زیر درختانس جاریست  و در ان بهشت ابد جاودان متنعمند و خدا از آنها خشنود و آنها هم از خدا راضی هستند
آیه 8 سوره ی بینه
سر انجام کار خوبست و به هدف و خواسته ی خود میرسی
انشا الله خوبست

استخاره

fal
برای گرفتن فال حافظ جدید کلیک نمایید

تبلیغات