آیه ی 76 سوره ی زخرف

و ما به آنها  (دوزخیان) ظلم و ستمی نکردیملیکن آنان خود مردمی ستم کار و ظالم بودند
آیه ی 76 سوره ی زخرف
نهی
 

گرفتن فال حافظ

مشاهده تعبیر خواب

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات