آیه ی 76 سوره ی زخرف

و ما به آنها  (دوزخیان) ظلم و ستمی نکردیملیکن آنان خود مردمی ستم کار و ظالم بودند
آیه ی 76 سوره ی زخرف
نهی
 

گرفتن فال حافظ

مشاهده تعبیر خواب

آیه ی 76 سوره ی زخرف گردآوری توسط بخش استخاره،استخاره با قرآن کریم استخاره آنلاین سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات