آیه ی 52 سوره ی اعراف
loading...

و ما بر مردمان کتابی فرستادیم که در آن هر چیزی را بر اساس علم و دانش  تفصیل دادیم برای هدایت آن گروه که ایما ن می اورند
آیه ی 52 سوره ی اعراف
بسیار خوب و عالی است آما به هدف و خواسته ات نمیرسی
انشاااله خوبست

 

fal
برای گرفتن فال حافظ جدید کلیک نمایید

تبلیغات