آیه ی 52 سوره ی اعراف

و ما بر مردمان کتابی فرستادیم که در آن هر چیزی را بر اساس علم و دانش  تفصیل دادیم برای هدایت آن گروه که ایما ن می اورند
آیه ی 52 سوره ی اعراف
بسیار خوب و عالی است آما به هدف و خواسته ات نمیرسی
انشاااله خوبست

 

آیه ی 52 سوره ی اعراف گردآوری توسط بخش استخاره،استخاره با قرآن کریم استخاره آنلاین سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات