آیه 20 سوره نساء

اگر خواستید زنی را رها کرده و زنی دیگر به جای او اختیار کنید و مال بسیاری مهر او کرده اید البته نباید چیزی از مهر او را پس گیرید
آیه 20 سوره نساء
این عمل با شرط خوبست و بدون آن شرط درست نمیباشد
انشاالله خوب است

آیه 20 سوره نساء گردآوری توسط بخش استخاره،استخاره با قرآن کریم استخاره آنلاین سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات