آیه 27 سوره نساء

و خدا میخواهد تا شما بازگشت به رحمت و مغفرت فرماید و مردم هوسناک پیرو شهوات میخواهند که از راه حق و از رحمت الهی بسیار دور و منحرف گردید
آیه 27 سوره نساء
به خواسته ات میرسی
خوب است

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات