آیه 21 سوره ی مجادله

خدا مقرر کرده است که : البته من و رسولانم غالب شویم که خدا فوی و بسیار مقتدر است
آیه 21 سوره ی مجادله
انجا م بده در آن پیروزی و رسیدن به خواسته است
انشاالله خوبست
 

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات