آیه 5 سوره ی قمر

قرآن حکمت بالغه ی خداست و اگر از آن پند نگیرند دیگر از این پس هیچ اندرز و پند ی شما را سودی نخواهد بخشید
آیه 5 سوره ی قمر
این مطلب در نهایت استحکام است اما به خواسته نمیرسد
انشاالله خوبست

اخبار اکاایران

تبلیغات