آیه 5 سوره ی قمر

قرآن حکمت بالغه ی خداست و اگر از آن پند نگیرند دیگر از این پس هیچ اندرز و پند ی شما را سودی نخواهد بخشید
آیه 5 سوره ی قمر
این مطلب در نهایت استحکام است اما به خواسته نمیرسد
انشاالله خوبست

آیه 5 سوره ی قمر گردآوری توسط بخش استخاره،استخاره با قرآن کریم استخاره آنلاین سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات