آیه ی 12 سور ه ی ملک

همانا آنا ن که از خدای خود در پنهان میترسند آنها را آمرزش و پاداش بزرگ بهشت ابد خواهد بود
آیه ی 12 سور ه ی ملک
به خاطر خوش فرجامی بسیار عالی است
انشاالله خوبست
 

آیه ی 12 سور ه ی ملک گردآوری توسط بخش استخاره،استخاره با قرآن کریم استخاره آنلاین سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات