آیه 71 سوره آل عمران

نتیجه استخاره :   انجام نده  
توضیح:   سرزنش شدید برای انجام این کار. به آن عمل نکنید.  
سوره:   آل عمران  
آیه:   71  
صفحه:   59 
 
 
سوره آل‏عمران مشتمل بر 200 آیه - سوره شماره 3

اخبار اکاایران

تبلیغات