نتیجه استخاره :   حتما انجام بده  
توضیح:   این عمل بسیار خوبی است ان شاءالله  
سوره:   بقره  
آیه:   164  
صفحه:   25 
 
 

سوره البقرة مشتمل بر 286 آیه - سوره شماره 2

استخاره

پربازدیدها
تبلیغات