نتیجه استخاره :   انجام نده  
توضیح:   عاقبت بسیار بدی دارد.  
سوره:   قصص  
آیه:   78  
صفحه:   395 
 
 

سوره القصص مشتمل بر 88 آیه - سوره شماره 28

استخاره

پربازدیدها
تبلیغات