آیه 155 سوره نساء

نتیجه استخاره :   انجام نده  
توضیح:   عاقبت بدی دارد.  
سوره:   نساء  
آیه:   155  
صفحه:   103 
 
 
سوره النساء مشتمل بر 176 آیه - سوره شماره 4

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات