آیه 25 سوره روم
loading...
نتیجه استخاره :   انجام بده  
توضیح:   به مقصودت خواهی رسید.  
سوره:   روم  
آیه:   25  
صفحه:   407 
 
 

سوره الروم مشتمل بر 60 آیه - سوره شماره 30

fal
برای گرفتن فال حافظ جدید کلیک نمایید

تبلیغات