آیه 25 سوره روم

نتیجه استخاره :   انجام بده  
توضیح:   به مقصودت خواهی رسید.  
سوره:   روم  
آیه:   25  
صفحه:   407 
 
 

سوره الروم مشتمل بر 60 آیه - سوره شماره 30
آیه 25 سوره روم گردآوری توسط بخش استخاره،استخاره با قرآن کریم استخاره آنلاین سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات