نتیجه استخاره :   انجام نده  
توضیح:   در این عمل نهی شدیدی است.  
سوره:   قلم  
آیه:   16  
صفحه:   565 
 
 

سوره القلم مشتمل بر 52 آیه - سوره شماره 68

استخاره

پربازدیدها
تبلیغات