آیه 62 سوره توبه
loading...
نتیجه استخاره :   انجام نده  
توضیح:   به ظاهر عمل خوبی است ولی باطنش بدی گناه است.  
سوره:   توبه  
آیه:   62  
صفحه:   197 
 
 

سوره التوبة مشتمل بر 129 آیه - سوره شماره 9

fal
برای گرفتن فال حافظ جدید کلیک نمایید

تبلیغات