آیه 23 سوره نمل

نتیجه استخاره :   انجام بده  
توضیح:   به مقصودت خواهی رسید ولی با تاخیر. صبر پیشه کن و به آن عمل کن.  
سوره:   نمل  
آیه:   23  
صفحه:   379 
 
 

سوره النمل مشتمل بر 93 آیه - سوره شماره 27
آیه 23 سوره نمل گردآوری توسط بخش استخاره،استخاره با قرآن کریم استخاره آنلاین سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات