آیه 34 سوره غافر

نتیجه استخاره :   انجام نده  
توضیح:   به مقصودت نخواهی رسید.  
سوره:   غافر  
آیه:   34  
صفحه:   471 
 
 

سوره غافر مشتمل بر 85 آیه - سوره شماره 40
آیه 34 سوره غافر گردآوری توسط بخش استخاره،استخاره با قرآن کریم استخاره آنلاین سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات