آیه 34 سوره غافر
loading...
نتیجه استخاره :   انجام نده  
توضیح:   به مقصودت نخواهی رسید.  
سوره:   غافر  
آیه:   34  
صفحه:   471 
 
 

سوره غافر مشتمل بر 85 آیه - سوره شماره 40

fal
برای گرفتن فال حافظ جدید کلیک نمایید

تبلیغات