آیه 137 سوره شعراء
loading...
نتیجه استخاره :   انجام نده  
توضیح:   شدیدا از آن نهی شدید. به دلیل زشتی عمل.  
سوره:   شعراء  
آیه:   137  
صفحه:   373 
 
 
سوره الشعراء مشتمل بر 229 آیه - سوره شماره 26

fal
برای گرفتن فال حافظ جدید کلیک نمایید

تبلیغات