آیه 64 سوره نمل

نتیجه استخاره :   انجام نده  
توضیح:   به مقصودت نخواهی رسید.  
سوره:   نمل  
آیه:   64  
صفحه:   383 
 
 

سوره النمل مشتمل بر 93 آیه - سوره شماره 27
آیه 64 سوره نمل گردآوری توسط بخش استخاره،استخاره با قرآن کریم استخاره آنلاین سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات