آیه 64 سوره نمل

نتیجه استخاره :   انجام نده  
توضیح:   به مقصودت نخواهی رسید.  
سوره:   نمل  
آیه:   64  
صفحه:   383 
 
 

سوره النمل مشتمل بر 93 آیه - سوره شماره 27

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات