آیه 106 سوره بقره

نتیجه استخاره :   اختیار با توست  
توضیح:   و لیکن ترک عمل بهتر است از انجام آن.  
سوره:   بقره  
آیه:   106  
صفحه:   17 
 
 

سوره البقرة مشتمل بر 286 آیه - سوره شماره 2
آیه 106 سوره بقره گردآوری توسط بخش استخاره،استخاره با قرآن کریم استخاره آنلاین سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات