نتیجه استخاره :   اختیار با توست  
توضیح:   و لیکن ترک عمل بهتر است از انجام آن.  
سوره:   بقره  
آیه:   106  
صفحه:   17 
 
 

سوره البقرة مشتمل بر 286 آیه - سوره شماره 2

استخاره

پربازدیدها
تبلیغات