آیه102 سوره انعام

نتیجه استخاره :   حتما انجام بده  
توضیح:   حتما به آن عمل کن و در اقدام به آن سستی نکن.  
سوره:   انعام  
آیه:   102  
صفحه:   141 
 
 
سوره الانعام مشتمل بر 165 آیه - سوره شماره 6
مهندس ايرانى مخترع سيستميه كه خودروهاى دنده اى معمولى رو اتو پايلت ميكنه???????? پژو پارس دنده اى بدون كوچكترين دخالت راننده داره حركت ميكنه???????? تا آخر ببينيد.

اخبار اکاایران

تبلیغات