آیه 187 سوره آل عمران
نتیجه استخاره :   اختیار با توست  
توضیح:   این عمل خوبی است ولی به مقصودت نخواهی رسید.  
سوره:   آل عمران  
آیه:   187  
صفحه:   75 
 
 

سوره آل‏عمران مشتمل بر 200 آیه - سوره شماره 3
تبلیغات