آیه 25 سوره صافات

نتیجه استخاره :   انجام نده  
توضیح:   این عمل جداً زشت است  
سوره:   صافات  
آیه:   25  
صفحه:   447 
 
 

سوره الصافات مشتمل بر 183 آیه - سوره شماره 37
آیه 25 سوره صافات گردآوری توسط بخش استخاره،استخاره با قرآن کریم استخاره آنلاین سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات