آیه 171 نساء

نتیجه استخاره :   انجام نده  
توضیح:   برای این عمل گناه و بدی است.  
سوره:   نساء  
آیه:   171  
صفحه:   105 
 
 

سوره النساء مشتمل بر 176 آیه - سوره شماره 4

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات