نتیجه استخاره :   انجام نده  
توضیح:   پس ترک کن آن عمل را و عمل کن به غیر آن  
سوره:   بقره  
آیه:   177  
صفحه:   27 
 
 

سوره البقرة مشتمل بر 286 آیه - سوره شماره 2

استخاره

پربازدیدها
تبلیغات