آیه 20 سوره مزمل

نتیجه استخاره :   انجام بده  
توضیح:   بواسطه ی اذن و دستور پروردگار در آن خیری است.  
سوره:   مزمل  
آیه:   20  
صفحه:   575 
 
 
سوره المدثر مشتمل بر 56 آیه - سوره شماره 74
آیه 20 سوره مزمل گردآوری توسط بخش استخاره،استخاره با قرآن کریم استخاره آنلاین سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات