آیه 150 سوره اعراف

نتیجه استخاره :   انجام نده  
توضیح:   اقدام به این عمل پشیمانی بهمراه دارد.  
سوره:   اعراف  
آیه:   150  
صفحه:   169 
 
 

سوره الاعراف مشتمل بر 206 آیه - سوره شماره 7
آیه 150 سوره اعراف گردآوری توسط بخش استخاره،استخاره با قرآن کریم استخاره آنلاین سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات