نتیجه استخاره :   اختیار با توست  
توضیح:   در آن کار اختیار با توست که در همه آن یا قسمتی از آن تصرف کنی  
سوره:   احزاب  
آیه:   51  
صفحه:   425 
 
 

سوره الاحزاب مشتمل بر 73 آیه - سوره شماره 33

استخاره

پربازدیدها
تبلیغات