آیه 51 سوره احزاب

نتیجه استخاره :   اختیار با توست  
توضیح:   در آن کار اختیار با توست که در همه آن یا قسمتی از آن تصرف کنی  
سوره:   احزاب  
آیه:   51  
صفحه:   425 
 
 

سوره الاحزاب مشتمل بر 73 آیه - سوره شماره 33
آیه 51 سوره احزاب گردآوری توسط بخش استخاره،استخاره با قرآن کریم استخاره آنلاین سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات