آیه 84 سوره کهف

نتیجه استخاره :   انجام بده  
توضیح:   در این عمل قدرت و تمکین است.  
سوره:   کهف  
آیه:   84  
صفحه:   303 
 
 

سوره الکهف مشتمل بر 110 آیه - سوره شماره 18

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات