آیه 84 سوره کهف
نتیجه استخاره :   انجام بده  
توضیح:   در این عمل قدرت و تمکین است.  
سوره:   کهف  
آیه:   84  
صفحه:   303 
 
 

سوره الکهف مشتمل بر 110 آیه - سوره شماره 18

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

در مورد سوره کهف , سورة الكهف

تبلیغات