آیه 118 سوره هود

نتیجه استخاره :   انجام نده  
توضیح:   اقدام به این عمل صحیح نمی باشد.  
سوره:   هود  
آیه:   118  
صفحه:   235 
 
 

سوره یوسف مشتمل بر 111 آیه - سوره شماره 12
آیه 118 سوره هود گردآوری توسط بخش استخاره،استخاره با قرآن کریم استخاره آنلاین سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات