آیه 249 سوره بقره

نتیجه استخاره :   انجام بده  
توضیح:   به بعضی از هدفهایت خواهی رسید.  
سوره:   بقره  
آیه:   249  
صفحه:   41 
 
 

سوره البقرة مشتمل بر 286 آیه - سوره شماره 2
آیه 249 سوره بقره گردآوری توسط بخش استخاره،استخاره با قرآن کریم استخاره آنلاین سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات