آیه 249 سوره بقره

نتیجه استخاره :   انجام بده  
توضیح:   به بعضی از هدفهایت خواهی رسید.  
سوره:   بقره  
آیه:   249  
صفحه:   41 
 
 

سوره البقرة مشتمل بر 286 آیه - سوره شماره 2

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات