آیه 25 سوره بقره
نتیجه استخاره :   انجام بده  
توضیح:   تنبلی نکن در کار پس همانا این کار خوبی است اگر خدا بخواهد  
سوره:   بقره  
آیه:   25  
صفحه:   5 
 
 

سوره البقرة مشتمل بر 286 آیه - سوره شماره 2
تبلیغات