آیه 8 سوره سبا

نتیجه استخاره :   انجام نده  
توضیح:   به این عمل نهی شدیدی شده است  
سوره:   سبا  
آیه:   8  
صفحه:   429 
 
 

سوره سبا مشتمل بر 54 آیه - سوره شماره 34
آیه 8 سوره سبا گردآوری توسط بخش استخاره،استخاره با قرآن کریم استخاره آنلاین سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات